JUDr. Tomáš HÁNDL

advokát

+420 777 303 711

Odměna advokáta

  • druhy odměny – tzv. mimosmluvní (dle Advokátního tarifu – znění viz odkaz níže) nebo smluvní (hodinová/za vyřízení věci/paušální za období)
  • odměna je ujednávána individuálně, s ohledem na jednotlivý konkrétní případ, povětšině jde o smluvní hodinovou odměnu (sazba za započatou hodinu poskytované právní služby); samostatně jsou samozřejmě účtovány hotové výdaje advokáta (paušálem či skutečné, dle dohody)

Advokátní tarif

Husinecká 808/5
130 00 PRAHA 3
2.patro (výtah)

b

Kontakty

(+420) 777 303 711

Facebook

Instagram

Twitter

Povinná informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů:

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smlouvy o poskytování právních služeb, příslušným podle § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je Česká advokátní komora. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.