JUDr. Tomáš HÁNDL,  advokát

+420 777 303 711

Vítejte na stránkách Advokátní kanceláře JUDr. Tomáše HÁNDLA

(potřebujete-li naše služby, volejte nebo pište, a to i z formuláře v záložce Kontakty)

Vítejte na stránkách Advokátní kanceláře JUDr. Tomáše HÁNDLA

(potřebujete-li naše služby, volejte nebo pište, a to i z formuláře v záložce Kontakty)

JUDr. Tomáš HÁNDL

 • absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy
 1. (1989)
 • advokátní koncipient
 1. (od 1989)
 • ADVOKÁT
 1. (od 1993 do současnosti)
 • Rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
 1. (stálého rozhodčího soudu zřízeného zákonem – od 2004 do současnosti)

ZÁSADY

 • diskrétní přístup
 1. (povinnost mlčenlivosti advokáta)
 • profesionalita
 1. (30 let zkušeností v advokacii)
 • iura vigilantibus non dormientibus prosunt
 1. (právo prospívá bdělým) – bez prodlev
 • individuální přístup + přizpůsobení časovým možnostem klienta
 • vlídně, ale neústupně
  („Neústupně ve věci samé, vlídně ve formě a způsobu“ – Claudio Acquaviva)

Husinecká 808/5
130 00 PRAHA 3
2.patro (výtah)

b

Kontakty

(+420) 777 303 711

Facebook

Instagram

Twitter

Povinná informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů:

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smlouvy o poskytování právních služeb, příslušným podle § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je Česká advokátní komora. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.